Ile kosztuje żłobek?

Ile trzeba zapłacić za żłobek?

Jeśli jest to żłobek państwowy, to wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku określa odpowiedni urząd gminy, czy też urząd miasta (dzielnicy). Jeśli jest to żłobek prywatny, to wysokość opłaty określa jego właściciel. W niektórych żłobkach jest możliwe częściowe lub nawet całkowite zwolnienie z opłat. Często odzielnie doliczana jest opłąta za każdy dzień wyżywienia dziecka.