W jakim wieku można zapisać dziecko do żłobka?

Każdy żłobek ustala indywidujalnie od jakie dokłądnie wieku przyjmuje dzieci. Często taka informacja jest umieszczana na stronie internetowej kontrektnego żłobka, ewentualnie w dokumencie zwanym "statut żłobka". Taki dokument można inaczej określić jako regulamin żłobka, z którym każdy z rodziców powinien się dokładnie zapoznać.

Przyjmuje się, że do żłobka może chodzić dziecko poniżej 3 roku życia. Mają równięż miejsce czasem wyjątkowe sytuacje, gdzie żlobke przyjmuje dzieci powyżej 3 roku, związana jest ona np. z brakiem miejsca w przedszkolu. 

Co zawiera regulamin żłobka?

Jak już wspomniałem z takim regulaminem powininen zapoznać się każdy z rodziców. Zawiera takie informacje jak:

  • adres i nazwę żłobka,
  • szczegóły opis procesu rekrutacji do żłobka,
  • wysokość opłąty za pobyt dziecka w żłobku jak również za jego wyżywienie,
  • pozostałe dane przedstawiające w jaki sposób żłobek planuje dbać o rozwuj dziecka